2018-03-12

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2018

LP NUMER DATA W SPRAWIE
124 541/121/18 2018-11-20 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierzoniów nieruchomości położonej w Książnicy
123 540/120/18 2018-11-20 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Książnicy
122 539/119/18 2018-11-20 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Książnicy
121 538/118/18 2018-11-20 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Książnicy
120 537/117/18 2018-11-20 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonych w Książnicy
119 536/116/18 2018-11-20 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonych w Książnicy
118 535/115/18 2018-11-20 odpłatnego nabycia przez Gminę Dzierżoniów lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego wraz z przynależnym gruntem położonego w budynku Owiesno 88
117 534/114/18 2018-11-19 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
116 533/113/18 2018-11-14 powołania osób pełniących dyżury tygodniowe przy "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Dzierżoniów"
115 532/112/18 2018-11-14 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych robót wykonanych w ramach zadania pn.: "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu OSA we wsi Uciechów' (wariant  rozszerzony)
114 531/111/18 2018-11-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
113 530/110/18 2018-11-09 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2019 rok
112 529/109/18 2018-11-09 projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów
111 528/108/18 2018-11-08 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym  przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem  Nr 172/11/16 z dnia 01 lutego 2016 roku
110 527/107/18 2018-11-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
109 526/106/18 2018-11-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
108 525/105/18 2018-11-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
107 524/104/18 2018-11-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
106 523/103/18 2018-11-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
105 522/102/18 2018-11-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
104 521/101/18 2018-10-30 przeprowadzenia inwentaryzacji
103 520/100/18 2018-10-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
102 519/99/18 2018-10-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów
101 518/98/18 2018-10-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
100 517/97/18 2018-10-16 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowe) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie”
99 516/96/18 2018-10-15 zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Dzierżoniów dla uczniów gminnych placówek oświatowych osiągających wysokie wyniki w nauce lub w rywalizacji sportowej
98 515/95/18 2018-10-15 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych w zakresie zadań tj.
I. „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie”
II. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społeczno-gospodarczej we wsi Kiełczyn)”
III. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tuszynie”
IV. „Odwodnienie drogi gminnej - ul. Kościelnej Mościsku”
97 514/94/18 2018-10-03 ustalenia list przydziału lokali mieszkalnych, zamian lokali mieszkalnych i mieszkań socjalnych na 2018r.
96 513/93/18 2018-10-03 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019
95 512/92/18 2018-09-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
94 511/91/18 2018-09-20 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
93 510/90/18 2018-09-20 wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
92 509/89/18 2018-09-18 sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni (CRP) w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
91 508/88/18 2018-09-18 przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania
90 507/87/18 2018-09-18 organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
89 506/86/18 2018-09-17 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
88 505/85/18 2018-09-14 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
87 504/84/18 2018-09-03 wykazu lokali socjalnych
86 503/83/18 2018-08-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
85 502/82/18 2018-08-21 opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów
84 501/81/18 2018-08-21 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2018r.
83 500/80/18 2018-08-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
82 500/79/18 2018-08-17 wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi” w Urzędzie Gminy Dzierżoniów
81 499/79/18 2018-08-08 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
80 498/79/18 2018-08-03 powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów
79 498/78/18 2018-07-31 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dzierżoniów na lata 2018 – 2020
78 497/77/18 2018-07-31 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
77 496/76/18 2018-07-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
76 495/75/18 2018-07-31 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na zadania:
Zadanie nr 1: „Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019”
Zadanie nr 2:
Cz.1- „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie w roku szkolnym 2018/2019”
Cz.2- „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie w roku szkolnym 2018/2019”
Cz.3- „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej w roku szkolnym 2018/2019”
75 494/74/18 2018-07-24 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Ostroszowicach
74 493/73/18 2018-07-24 Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i wyznaczenia jej członków
73 492/72/18 2018-07-23 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
72 491/71/18 2018-07-11 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia rozpoznania cenowego  pn: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu OSA we wsi Uciechów (wariant rozszerzony)”
71 490/70/18 2018-07-10 ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Dzierżoniowie
70 489/69/18 2018-07-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
69 488/68/18 2018-07-09 wykazu lokali socjalnych
68 487/67/18 2018-07-02 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na zadania:
nr 1- „Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019”
nr 2- „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie oraz do/z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie w roku szkolnym 2018/2019”
67 486/66/18 2018-06-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
66 485/65/18 2018-06-29 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów
65 484/64/18 2018-06-21 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta
64 483/63/18 2018-06-13 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie”
63 482/62/18 2018-06-13 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie” będącego elementem projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”
62 481/61/18 2018-06-11 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
61 480/60/18 2018-06-05 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku” będącego elementem projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”
60 479/59/18 2018-05-29 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społecznogospodarczej we wsi Kiełczyn)”
59 478/58/18 2018-05-28 powołania komisji ds. oceny wniosków i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w 2018 roku
58 477/58/18 2018-05-24 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów
57 477/57/18 2018-05-14 powołania Komisji ds. przeprowadzenia okresowej kontroli technicznej obiektów małej architektury, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych
56 476/56/18 2018-05-11 powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki
z budżetu Gminy Dzierżoniów dla organizacji pozarządowych
55 475/55/18 2018-05-10 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia laureatów XIV Gminnego Konkursu Ekologicznego
54 474/54/18 2018-05-10 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach
53 473/53/18 2018-05-04 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
52 472/52/18 2018-04-27 ustalenia odpłatności za wynajem stołów, krzeseł, ławek i podestów
51 471/51/18 2018-04-27 zamiany lokali mieszkalnych w Tuszynie nr 39
50 470/50/18 2018-04-27 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” będącego elementem projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”
49 469/49/18 2018-04-25 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn. "Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną"
48 468/48/18 2018-04-24 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
47 467/47/18 2018-04-16 przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów i ogłoszenia kalendarza wyborczego
46 466/46/18 2018-04-12 gminnego konkursu pn. „Kreatywne Sołectwo - edycja 2018”
45 465/45/18 2018-04-12 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach
44 464/44/18 2018-04-12 zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
43 463/43/18 2018-04-06 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
42 462/42/18 2018-04-06 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2018 w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”
41 461/41/18 2018-04-05 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
40 460/40/18 2018-04-04 nabycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
39 459/39/18 2018-04-03 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
38 458/38/18 2018-04-03 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
37 457/37/18 2018-03-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
36 456/36/18 2018-03-28 przyznania lokalu mieszkalnego w trybie nadzwyczajnym rodzinie spoza listy przydziału mieszkań na 2018 r.
35 455/35/18 2018-03-28 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2018 roku
34 454/34/18 2018-03-28 przyjęcia Regulaminu XIV Gminnego Konkursu Ekologicznego - Konkurs plastyczny na makietę pn.: „OZE bliżej nas”
33 453/33/18 2018-03-23 regulaminu pracy komisji konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach
32 452/32/18 2018-03-21 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy
Dzierżoniów w 2018 r.
31 451/31/18 2018-03-20 wykonywania zadań obronnych w Gminie Dzierżoniów w 2018 r.
30 450/30/18 2018-03-20 nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów
29 449/29/18 2018-03-19 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" i "Zwalczanie narkomanii"
28 448/28/18 2018-03-19 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”
27 447/27/18 2018-03-19 zatwierdzenia diagnozy zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mościsku, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piławie Dolnej i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostroszowicach
26 446/26/18 2018-03-19 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
25 445/25/18 2018-03-19 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2017 rok
24 444/24/18 2018-03-15 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach
23 443/23/18 2018-03-15 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
22 442/22/18 2018-03-13 zbycia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Dzierżoniów
21 441/21/18 2018-03-06 powołania komisji konkursowej ds. naboru pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych
20 440/20/18 2018-03-06 wniesienia do spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie w formie aportu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
19 439/19/18 2018-03-06 zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
18 438/18/18 2018-03-02 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowe) robót budowlanych w ramach zadania pn. "Zakup i remont 4 lokali mieszkalnych w budynku Tuszyn 39"
17 437/17/18 2018-02-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
16 436/16/18 2018-02-21 przyznania lokalu mieszkalnego w trybie nadzwyczajnym rodzinie spoza listy przydziału mieszkań na 2018r.
15 435/15/18 2018-02-21 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019
14 434/14/18 2018-02-21 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2018 środków finansowych na dofinansowanie "Zielonych Szkół" dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów
13 433/13/18 2018-02-19 udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem oraz wydawania zaświadczeń
12 432/12/18 2018-02-19 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowe) robót budowlanych realizowanych w latach 2018-2019 r. w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim"
11 431/11/18 2018-02-12 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2018 w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”
10 430/10/18 2018-02-12 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
9 429/9/18 2018-01-31 powołania Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia czynności odbiorowych dla I ETAPU i II ETAPU zadania pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice"
8 428/8/18 2018-01-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018
7 427/7/18 2018-01-22 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polsk ości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" , "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Turystyki i krajoznawstwa"
6 426/6/18 2018-01-22 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 w zakresie: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Turystyki i krajoznawstwa"
5 425/5/18 2018-01-19 zmianie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
4 424/4/18 2018-01-19 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
3 423/3/18 2018-01-12 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
2 422/2/18 2018-01-09 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2018r.
1 421/1/18 2018-01-04 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..