2019-01-25

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów
są dostępne w Referacie Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
ul. Piastowska 1, pok. 215 od godz. 7.30 - 15.30.

  Osobą uprawnioną do udostępniania w/w Zarządzeń jest Barbara Kaliska.


·  Zarządzenie Nr 1/1/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2014.

 

·  Zarządzenie Nr 2/2/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta. Z dniem 2 grudnia 2014r. powołano na stanowisko ZastępcyWójta Panią Jolantę Zarzekę.

 

·  Zarządzenie Nr 3/3/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

 

·  Zarządzenie Nr 4/4/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn.: „Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno”

 

·  Zarządzenie Nr 5/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2014.

 

·  Zarządzenie Nr 6/6/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

 

·  Zarządzenie Nr 7/7/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy w Dzierżoniowie w dniach 24 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014 r.

 

·  Zarządzenie Nr 8/8/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Dzierżoniów i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

 

·  Zarządzenie Nr 9/9/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów zadanie z zakresu „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

 

·  Zarządzenie Nr 10/10/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2014.

 

·  Zarządzenie Nr 11/11/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2014.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się