Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Pracownika Obsługi w Żłobku Gminnym "Sudeckie
Skrzaty" przy ul. Ząbkowickiej nr 70 w Dzierżoniowie
20.05.2020 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Konserwatora w Żłobku Gminnym "Sudeckie Skrzaty"
przy ul. Ząbkowickiej nr 70 w Dzierżoniowie
18.05.2020 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Opiekuna w Żłobku Gminnym "Sudeckie Skrzaty" przy
ul. Ząbkowickiej nr 70 w Dzierżoniowie
18.05.2020 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Głównej Księgowej w Żłobku Gminnym "Sudeckie
Skrzaty" przy ul. Ząbkowickiej nr 70 w Dzierżoniowie
18.05.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego "Sudeckie Skrzaty" ul.
Ząbkowicka 70, 58-200 Dzierżoniów
27.02.2020 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego "Sudeckie Skrzaty" przy
ul. Ząbkowickiej nr 70 w Dzierżoniowie
17.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Referent/Księgowy w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Gminy Dzierzoniów
13.08.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony przyrody w
Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Dzierżoniowie
25.01.2019 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony przyrody w
Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Dzierżoniowie
16.01.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy
Dzierżoniów
02.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się