Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
POSTANOWIENIE NR 259/2019
w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także
obwodowych komisji wyborczych
01.07.2019 więcej
Informacja o pełnionych dyżurach
w dniach 20-21 października w związku z obsługą wyborów do
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
19.10.2018 więcej
INFORMACJA
o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników
głosowania w obwodzie
19.10.2018 więcej
INFORMACJA
o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie i rozpoczęcia pracy w dniu głosowania
19.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie
z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na
wójta w wyborach Wójta Gminy Dzierżoniów
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie
z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie
z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w
wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 8
05.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się