Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Postanowienie nr 226/2020
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 3 lipca 2020 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w
gminie Dzierżoniów
03.07.2020 więcej
Postanowienie nr 228/2020
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 3 lipca 2020 r. w
sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w
gminie Dzierżoniów
03.07.2020 więcej
Postanowienie nr 210/2020
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 lipca 2020 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w
gminie Dzierżoniów
03.07.2020 więcej
Postanowienie nr 204/2020
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 lipca 2020 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w
gminie Dzierżoniów.
03.07.2020 więcej
Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r.
o kandydatach w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
03.07.2020 więcej
Postanowienie nr 181/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Dzierżoniów
26.06.2020 więcej
Informacja o składach oraz godzinach rozpoczęcia pracy
Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 r. w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
23.06.2020 więcej
Uchwały z wyborów przewodniczących i zastępców ObKW
w Gminie Dzierżoniów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
19.06.2020 więcej
Postanowienie nr 89/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Dzierżoniów
19.06.2020 więcej
Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Dzierżoniów
19.06.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się