Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O PEŁNIONYCH DYŻURACH
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października
2019 r.
11.10.2019 więcej
Informacja o składach oraz godzinach rozpoczęcia pracy
Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 13 października 2019r w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
11.10.2019 więcej
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
z dnia 23 września 2019 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
27.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na
senatora w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
27.09.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 333/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
27.09.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 308/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
23.09.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia
18.09.2019 r. do godz. 15:30 i losowania
16.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dzierżoniów
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
16.09.2019 więcej
INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
02.09.2019 więcej
POSTANOWIENIE Nr 293/2019 Komisarza Wyborczego w Walbrzychu II
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie
Dzierżoniów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
02.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się