Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki głosowania - gmina Dzierżoniów
link do strony PKW z wynikami komitetów oraz protokołami
obwodowych komisji wyborczych
30.05.2019 więcej
DYŻURY W DNIACH OD 24, 25 i 26 MAJA 2019R.
Wybory do Parlamentu europejskiego.
23.05.2019 więcej
INFORMCJA O SKŁADZIE I PEŁNIONYCH FUNKCJACH
W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
17.05.2019 więcej
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego w okręgu wyboczym nr 12.
14.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 164/2019
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych
14.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w
gminie Dzierżoniów - odwołanie i powołanie
10.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 109/2019
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Dzierżoniów
06.05.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY DZIERZONIÓW Z DNIA 18 KWIETNIA 2019R.
informację o numerach oraz granicach Obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania Korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach
29.04.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
26.04.2019 więcej
POSTANOWIENIE Nr 86/2019
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie
Dzierżoniów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
11.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się