Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-28 12:55:07  Barbara Kaliska

Utworzono artykuł 236530 o nazwie 'WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste236530
user_idpuste2500261
resource_idpuste1834
namepusteWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
category_idpuste26410
language_idpuste1
shortpusteW FORMIE BEZPRZETARGOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW
fullpuste

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

publishfrompuste2019-06-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy
2019-06-28 12:55:07  Barbara Kaliska

Pole slug zmieniło wartość z 'wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy' na '236530_wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugwykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy236530_wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy
2019-06-28 12:55:59  Barbara Kaliska

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W&nbsp; PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ &nbsp;STANOWIĄCEJ&nbsp; WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONI&Oacute;W</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:628px;" width="628"> <tbody> <tr> <td style="width:90px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Położenie<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <h4> &nbsp;</h4> <h4> Nr księgi wieczystej</h4> </td> <td style="width:85px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Nr działki</strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Powierzchnia<br /> nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Cena<br /> nieruchomości </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:90px;height:37px;"> <h1 align="center"> Ostroszowice</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 align="center"> SW1D/000015404/2</h1> </td> <td style="width:85px;height:37px;"> <h1 align="center"> 751/5</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 align="center"> 32 m<sup>2</sup></h1> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <h1 align="center"> działka zabudowana &nbsp;</h1> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <h1 align="center"> 1 300 zł</h1> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W miejscowym&nbsp; planie&nbsp; zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoni&oacute;w &nbsp;z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B&rdquo; ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną. &nbsp;</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a><br /> w zakładce planowanie przestrzenne.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/w&nbsp; nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna&nbsp; jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem &nbsp;W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w Nr 89/67/19 z dnia 16 maja &nbsp;2019 r.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na&nbsp; stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem &nbsp;<a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p style="margin-left:32.2pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> Sporz. M. Kozłowska</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size: 0.8em"><em><strong>W&oacute;jt Gminy Dzierż&oacute;ni&oacute;w </strong></em></span></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W&nbsp; PODAJE DO WIADOMOŚCI<br /> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ &nbsp;STANOWIĄCEJ&nbsp; WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONI&Oacute;W</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:628px;" width="628"> <tbody> <tr> <td style="width:90px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Położenie<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <h4> &nbsp;</h4> <h4> Nr księgi wieczystej</h4> </td> <td style="width:85px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Nr działki</strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Powierzchnia<br /> nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Cena<br /> nieruchomości </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:90px;height:37px;"> <h1 align="center"> Ostroszowice</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 align="center"> SW1D/000015404/2</h1> </td> <td style="width:85px;height:37px;"> <h1 align="center"> 751/5</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 align="center"> 32 m<sup>2</sup></h1> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <h1 align="center"> działka zabudowana &nbsp;</h1> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <h1 align="center"> 1 300 zł</h1> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W miejscowym&nbsp; planie&nbsp; zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoni&oacute;w &nbsp;z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B&rdquo; ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną. &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a><br /> w zakładce planowanie przestrzenne.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/w&nbsp; nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna&nbsp; jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem &nbsp;W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w Nr 89/67/19 z dnia 16 maja &nbsp;2019 r.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na&nbsp; stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem &nbsp;<a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> Sporz. M. Kozłowska</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:0.875em;"><em><strong>W&oacute;jt Gminy Dzierż&oacute;ni&oacute;w </strong></em></span></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

2019-06-28 12:56:56  Barbara Kaliska

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W&nbsp; PODAJE DO WIADOMOŚCI<br /> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ &nbsp;STANOWIĄCEJ&nbsp; WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONI&Oacute;W</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:628px;" width="628"> <tbody> <tr> <td style="width:90px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Położenie<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <h4> &nbsp;</h4> <h4> Nr księgi wieczystej</h4> </td> <td style="width:85px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Nr działki</strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Powierzchnia<br /> nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Cena<br /> nieruchomości </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:90px;height:37px;"> <h1 align="center"> Ostroszowice</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 align="center"> SW1D/000015404/2</h1> </td> <td style="width:85px;height:37px;"> <h1 align="center"> 751/5</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 align="center"> 32 m<sup>2</sup></h1> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <h1 align="center"> działka zabudowana &nbsp;</h1> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <h1 align="center"> 1 300 zł</h1> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W miejscowym&nbsp; planie&nbsp; zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoni&oacute;w &nbsp;z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B&rdquo; ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną. &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a><br /> w zakładce planowanie przestrzenne.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/w&nbsp; nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna&nbsp; jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem &nbsp;W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w Nr 89/67/19 z dnia 16 maja &nbsp;2019 r.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na&nbsp; stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem &nbsp;<a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> Sporz. M. Kozłowska</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:0.875em;"><em><strong>W&oacute;jt Gminy Dzierż&oacute;ni&oacute;w </strong></em></span></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W&nbsp; PODAJE DO WIADOMOŚCI<br /> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ &nbsp;STANOWIĄCEJ&nbsp; WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONI&Oacute;W</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="206" width="760"> <tbody> <tr> <td style="width:90px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Położenie<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <h4 style="text-align: center;"> &nbsp;</h4> <h4 style="text-align: center;"> <strong>Nr księgi wieczystej</strong></h4> </td> <td style="width:85px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Nr działki</strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Powierzchnia<br /> nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Opis nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Cena<br /> nieruchomości </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:90px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> Ostroszowice</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> SW1D/000015404/2</h1> </td> <td style="width:85px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> 751/5</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> 32 m<sup>2</sup></h1> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> działka zabudowana &nbsp;</h1> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> 1 300 zł</h1> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W miejscowym&nbsp; planie&nbsp; zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoni&oacute;w &nbsp;z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B&rdquo; ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną. &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a><br /> w zakładce planowanie przestrzenne.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/w&nbsp; nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna&nbsp; jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem &nbsp;W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w Nr 89/67/19 z dnia 16 maja &nbsp;2019 r.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na&nbsp; stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem &nbsp;<a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> Sporz. M. Kozłowska</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:0.875em;"><em><strong>W&oacute;jt Gminy Dzierż&oacute;ni&oacute;w </strong></em></span></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

2019-06-28 12:58:34  Barbara Kaliska

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W&nbsp; PODAJE DO WIADOMOŚCI<br /> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ &nbsp;STANOWIĄCEJ&nbsp; WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONI&Oacute;W</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="206" width="760"> <tbody> <tr> <td style="width:90px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Położenie<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <h4 style="text-align: center;"> &nbsp;</h4> <h4 style="text-align: center;"> <strong>Nr księgi wieczystej</strong></h4> </td> <td style="width:85px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Nr działki</strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Powierzchnia<br /> nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Opis nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Cena<br /> nieruchomości </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:90px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> Ostroszowice</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> SW1D/000015404/2</h1> </td> <td style="width:85px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> 751/5</h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> 32 m<sup>2</sup></h1> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> działka zabudowana &nbsp;</h1> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> 1 300 zł</h1> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W miejscowym&nbsp; planie&nbsp; zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoni&oacute;w &nbsp;z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B&rdquo; ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną. &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a><br /> w zakładce planowanie przestrzenne.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/w&nbsp; nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna&nbsp; jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem &nbsp;W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w Nr 89/67/19 z dnia 16 maja &nbsp;2019 r.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na&nbsp; stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem &nbsp;<a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> Sporz. M. Kozłowska</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:0.875em;"><em><strong>W&oacute;jt Gminy Dzierż&oacute;ni&oacute;w </strong></em></span></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W&nbsp; PODAJE DO WIADOMOŚCI<br /> WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ &nbsp;STANOWIĄCEJ&nbsp; WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONI&Oacute;W</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="206" width="760"> <tbody> <tr> <td style="width:90px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Położenie<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <h4 style="text-align: center;"> &nbsp;</h4> <h4 style="text-align: center;"> <strong>Nr księgi<br /> wieczystej</strong></h4> </td> <td style="width:85px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Nr działki</strong></p> </td> <td style="width:113px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Powierzchnia<br /> nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Opis<br /> nieruchomości </strong></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Cena<br /> nieruchomości </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:90px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.75em;">Ostroszowice</span></h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.75em;">SW1D/000015404/2</span></h1> </td> <td style="width:85px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.75em;">751/5</span></h1> </td> <td style="width:113px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.75em;">32 m<sup>2</sup></span></h1> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.75em;">działka zabudowana &nbsp;</span></h1> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.75em;">1 300 zł</span></h1> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W miejscowym&nbsp; planie&nbsp; zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoni&oacute;w &nbsp;z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B&rdquo; ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną. &nbsp;</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a><br /> w zakładce planowanie przestrzenne.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/w&nbsp; nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna&nbsp; jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem &nbsp;W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w Nr 89/67/19 z dnia 16 maja &nbsp;2019 r.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoby, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.</p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na&nbsp; stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem &nbsp;<a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p style="margin-left: 32.2pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.</p> <p style="margin-left:32.2pt;"> Sporz. M. Kozłowska</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:0.875em;"><em><strong>W&oacute;jt Gminy Dzierż&oacute;ni&oacute;w </strong></em></span></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

 

Położenie
nieruchomości

 

Nr księgi
wieczystej

 

Nr działki

 

Powierzchnia
nieruchomości

 

Opis
nieruchomości

 

Cena
nieruchomości

Ostroszowice

SW1D/000015404/2

751/5

32 m2

działka zabudowana  

1 300 zł

 

 

 

 

1.      W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Ostroszowice przyjętym Uchwałą Nr XVI/123/105 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26.11.2015r w/w działka położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy OW obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem MN/U 6.0, z funkcją podstawową: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną oraz funkcja uzupełniająca: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  

2.      Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

3.      W/w  nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy i wolna  jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 89/67/19 z dnia 16 maja  2019 r.

4.      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 28.06.2019r do 19.07.2019 r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

6.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Sporz. M. Kozłowska

Wójt Gminy Dzierżóniów

 

2019-06-28 13:01:32  Barbara Kaliska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-28 13:01:32  Barbara Kaliska

Załączono plik 586553

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2242983
user_idpuste2500261
fobject_idpuste586553
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste236530
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się