Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-11 13:45:27  Barbara Kaliska

Utworzono artykuł 202419 o nazwie 'WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ GMINY'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste202419
user_idpuste2500261
resource_idpuste1834
namepusteWYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ GMINY
category_idpuste26402
language_idpuste1
shortpusteWÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE
fullpuste

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ GMINY PRZEZNACZONEJ  DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE

 

 

Położenie

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Księga Wieczysta

 

Powierzchnia

działki

 

Przeznaczenie terenu

do użytkowania

 

Ostroszowice

627/2

SW1D/00054087/8

 1,20 ha

 

Boisko

 

 

  1. W/w działka gminna zostanie przeznaczona do przekazania  w użyczenie  na cele sportowe.
  2. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.
  3. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 11.03.2018r do 1.04.2019r, ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

 

 

 

 

 

 

publishfrompuste2019-03-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy
2019-03-12 07:50:45  Barbara Kaliska

Pole category_id zmieniło wartość z '26402' na '26410'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2640226410
2019-03-12 07:51:55  Barbara Kaliska

Pole short zmieniło wartość z 'WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE' na 'PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE - BOISKO'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIEPRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE - BOISKO

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się