Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-15 13:21:36  Barbara Kaliska

Utworzono artykuł 123763 o nazwie 'Oświadczenia majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszynie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste123763
user_idpuste2500261
resource_idpuste1834
namepusteOświadczenia majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszynie
category_idpuste26674
language_idpuste1
shortpusteElżbieta Kędzierska-Dydo
fullpuste

Elżbieta Kędzierska-Dydo

publishfrompuste2018-03-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoswiadczenia-majatkowe-dyrektor-szkoly-podstawowej-w-tuszynie
2018-07-16 12:04:13  Barbara Kaliska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-07-16 12:07:23  Barbara Kaliska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-29 14:31:22  Barbara Kaliska

Zmieniono nazwę z 'Oświadczenia majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszynie' na 'Oświadczenia majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszynie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOświadczenia majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w TuszynieOświadczenia majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszynie
2019-06-28 14:26:46  Barbara Kaliska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 356761

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528966
user_idpuste2500261
fobject_idpuste356761
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 356764

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528967
user_idpuste2500261
fobject_idpuste356764
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 356765

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528968
user_idpuste2500261
fobject_idpuste356765
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 356766

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528969
user_idpuste2500261
fobject_idpuste356766
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 356768

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528970
user_idpuste2500261
fobject_idpuste356768
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 356769

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528971
user_idpuste2500261
fobject_idpuste356769
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 413567

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528972
user_idpuste2500261
fobject_idpuste413567
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-07 10:14:00  Barbara Kaliska

Załączono plik 586825

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2528973
user_idpuste2500261
fobject_idpuste586825
resource_idpuste1834
modelpusteArticle
foreign_idpuste123763
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się