Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXII/150/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 25 czerwca 2020r.
w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o
wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast:
Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz
uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
03.07.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/149/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 25 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Dzierżoniowskiemu
03.07.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/148/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 25 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020
03.07.2020 więcej
Uchwała Nr XXII/147/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 25 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dzierżoniów
03.07.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/146/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 28 maja 2020r.
w sprawie posadowienia pamiątkowego pomnika.
08.06.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/145/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 28 maja 2020r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej.
08.06.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/144/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 28 maja 2020r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod
wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Przedborowej na wykonanie
prac konserwatorskich ambony w kościele filialnym p.w. Św.
Trójcy w Owieśnie.
08.06.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 28 maja 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Dzierżoniowskiemu.
08.06.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/142/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 28 maja 2020r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/130/20 Rady Gminy Dzierżoniów z
dnia 30 kwietnia 2020r w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
08.06.2020 więcej
Uchwała Nr XXI/141/20 Rady Gminy Dzierżoniów z 28 maja 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
08.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się