Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XI/78/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/77/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dzierżoniów.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/76/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb
Jędrzejowice.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/75/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb
Książnica.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/74/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Kiełczyn.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/73/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/72/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr
528 położonej w Mościsku, stanowiącej własność Gminy
Dzierżoniów dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/71/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/19 Rady Gminy Dzierżoniów z
dnia 31 stycznia 2019r.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/70/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Świdnicy oraz do Sądu Rejonowego w
Dzierżoniowie.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr XI/69/19 Rada Gminy Dzierżoniów z 29 sierpnia 2019r.
w sprawie zakończenia działalności gminnej jednostki
organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o
nazwie Gimnazjum Gminne im. Ks. Jana Melca ul. Ząbkowicka 70 w
Dzierżoniowie.
11.09.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się