Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR III/33/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/32/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej
„Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/31/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Pomoc gminy Dzierżoniów w zakresie
dożywiania" na lata 2019-2023.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/29/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy
Dzierżoniów oraz zasad ich wypłacania.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/28/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz
zasad ich wypłacania.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/27/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/26/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.
04.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR III/25/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Dzierżoniów na lata 2019-2021.
04.01.2019 więcej
04.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się