2018-12-27

Stawki podatków i wzory aktualnych deklaracji obowiązujące w 2019 roku

Gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r. należy złożyć informację/ deklarację zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów :

 

UCHWAŁA NR LIV/355/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości .

 

UCHWAŁA NR XVI/131/15 RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  IN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  DN-1


 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

UCHWAŁA NR XV/113/15 RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1


 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

UCHWAŁA NR XV/114/15 RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym.

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  IL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1


 

 

UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1/A)

 

 

Stawki podatków i wzory aktualnych deklaracji obowiązujące w 2019 roku określają następujące dokumenty znajdujące się w załącznikach poniżej:

Załączniki

  Uchwała Nr LIV/355/18 65,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XVI/131/15 85,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA IN-1 51,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA DN-1 67,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat Przesa GU...y skupu żyta 169,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XV/113/15 68,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA IR-1 53,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA DR-1 80,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat Przesa GU...edaży drewna 168,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XV/114/15 67,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA IL-1 45,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA DL-1 55,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr II/21/18 67,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA DT-1 982,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1/A 537,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się