2019-01-17

Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji

złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023.

Załączniki

  Grzegorz Powązka -... kadencji.pdf 281,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Henryka Latacz - ro... kadencji.pdf 238,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Piekarska - ro... kadencji.pdf 251,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Szymański ... kadencji.pdf 228,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Teresa Kanarek - ro... kadencji.pdf 256,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Filipek -... kadencji.pdf 273,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Ziernik - ... kadencji.pdf 254,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Leszek Paziński - ... kadencji.pdf 298,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bożena Kołodziej ... kadencji.pdf 268,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Teodora Skutnik - r... kadencji.pdf 238,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Piotr Śliwa - rozp... kadencji.pdf 248,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Rosiak - rozpo... kadencji.pdf 228,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Karol Słodziak - r... kadencji.pdf 269,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciech Świtalski... kadencji.pdf 259,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się