2018-06-28

Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Dzierżoniów VII kadencji (2014-2018) za 2017 rok

Załączniki

  Grzegorz Powązka - 2017.pdf 193,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Ziernik - 2017.pdf 230,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ewa Zuchowska-Toboła - 2017.pdf 216,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Edyta Mulka-Gonera - 2017.pdf 264,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Janusz Szozda - 2017.pdf 243,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Piotr Śliwa - 2017.pdf 226,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Adam Jedynak - 2017.pdf 236,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Agnieszka Ożga - 2017.pdf 239,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Piekarska - 2017.pdf 253,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Filipek - 2017.pdf 251,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Sak-Rosolik - 2017.pdf 257,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzysztof Wypych - 2017.pdf 248,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przemysław Przybys...ki - 2017.pdf 255,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Leszek Paziński - 2017.pdf 274,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tomasz Włodek - 2017.pdf 153,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się