Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nabór na rachmistrza spisowego - Powszechny Spis Rolny
Wójt Gminy Dzierżoniów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r, który odbędzie się w
dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
16.06.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Żłobku
Gminnym Sudeckie Skrzaty przy ul. Ząbkowickiej 70 w
Dzierżoniowie.
27.04.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty ogłasza nabór na
wolne stanowisko PRACOWNIKA OBSŁUGI w Żłobku Gminnym Sudeckie
Skrzaty przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.
22.04.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty ogłasza nabór na
wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w Żłobku Gminnym
Sudeckie Skrzaty przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.
22.04.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty ogłasza nabór na
wolne stanowisko OPIEKUNA w Żłobku Gminnym Sudeckie Skrzaty
przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.
22.04.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty ogłasza nabór na
wolne stanowisko KONSERWATORA w Żłobku Gminnym Sudeckie Skrzaty
przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.
22.04.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Żłobku
Gminnym Sudeckie Skrzaty przy ul. Ząbkowickiej 70 w
Dzierżoniowie.
07.04.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko
Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty przy ul.
Ząbkowickiej nr 70 w Dzierżoniowie
03.02.2020 więcej
Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Dzierżoniów unieważnia nabór na stanowisko
Referenta ds. rolnictwa i ochrony przyrody w Referacie Mienia
Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w
Dzierżoniowie
08.11.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza nabór na stanowisko Referenta
ds. rolnictwa i ochrony przyrody w Referacie Mienia Komunalnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dzierżoniowie
05.11.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się