Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 17.04.2019r
dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w
miejscowości Włóki
18.04.2019 więcej
16.04.2019 więcej
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Dzierżoniów - obręb Książnica
05.04.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla
reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali
1:25 000 arkusz Jugów".
15.03.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Widokowej w
miejscowości Włóki
07.03.2019 więcej
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie
aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa
dolnośląskiego
26.02.2019 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania dla Państwa Małgorzaty i Zbigniewa Galas
pozwolenia wodnoprawnego
11.02.2019 więcej
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg
głównych na terenie miasta Jelenia Góra
08.02.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania dla spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z
o. o. w Dzierżoniowie, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z
usług wodnych w miejscowości Uciechów
06.02.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania dla spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z
o. o. w Dzierżoniowie, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z
usług wodnych w miejscowości Kiełczyn
05.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się