Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA 3 LATA
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W
FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 3 LATA
18.07.2019 więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
DZIERŻONIÓW
28.06.2019 więcej
WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z GRUNTEM
PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ
12.06.2019 więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA 3 LATA
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W
FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 3 LATA
16.05.2019 więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA 3 LATA
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 3
LATA
15.04.2019 więcej
WYKAZ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z GRUNTEM
PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ
02.04.2019 więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ GMINY
PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE
28.03.2019 więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ GMINY
PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE - BOISKO
11.03.2019 więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 1 ROK
18.01.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się