2018-03-13

Komisje Rady Gminy Dzierżoniów VIII kadencji

KOMISJA REWIZYJNA

Uchwałą Nr II/3/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 6 grudnia 2018r. powołano Komisję  Rewizyjną w składzie: 

1.       Kanarek Teresa – Przewodnicząca komisji,

2.       Śliwa Piotr,

3.       Paziński Leszek,

4.       Rosiak Anna,

5.       Filipek Elżbieta,

6.       Świtalski Wojciech

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Uchwałą Nr II/4/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 6 grudnia 2018r.  powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  w składzie:

1.       Szymański Andrzej – Przewodniczący komisji

2.       Kanarek Teresa

3.       Świtalski Wojciech

4.       Mucha Augustyn

5.       Skutnik  Teodora

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

Uchwałą Nr II/6/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 6 grudnia 2018r. powołano Komisję ds. Budżetu i Finansów w składzie:

1.       Kołodziej Bożena  – Przewodnicząca komisji

2.       Ziernik Grażyna

3.       Piekarska Anna

4.       Szymański  Andrzej

5.       Powązka Grzegorz

6.       Kanarek Teresa

 

KOMISJA DS. KULTURY, ZDROWIA I SPORTU

Uchwałą Nr II/7/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 6 grudnia 2018r.  powołano  Komisję ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w składzie:

1.       Śliwa Piotr – Przewodniczący komisji

2.       Latacz Henryka

3.       Skutnik Teodora

4.       Paziński Leszek

5.       Świtalski Wojciech

6.       Słodziak Karol

 

KOMISJA DS. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Uchwałą Nr II/8/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 6 grudnia 2018r. powołano Komisję  ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1.       Rosiak Anna  – Przewodnicząca komisji

2.       Słodziak Karol

3.       Ziernik Grażyna

4.       Kołodziej Bożena

5.       Mucha Augustyn

6.       Filipek Elżbieta

 

KOMISJA DS. ŁADU I PORZĄDKU

Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 6 grudnia 2018r.  powołano Komisję  ds. Ładu i Porządku w składzie:

1.       Latacz Henryka – Przewodnicząca komisji

2.       Piekarska Anna

3.       Powązka Grzegorz

4.       Skutnik Teodora

5.       Szymański  Andrzej

6.       Mucha Augustyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się