2018-04-05

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta

Adres: 58-116 Mościsko, ul.Kolejowa 12b

Telefon: 74 830 31 42

Strona internetowa: www.bibliotekamoscisko.pl

Poczta e-mail: biblioteka.moscisko@wp.pl

 

Dyrektor: Justyna Kaczorowska
e-mail: biblioteka@ug.dzierzoniow.pl


Jednostka organizacyjna:

Filia Nr 1 - Biblioteka Publiczna w Ostroszowicach

Adres: 58-262 Ostroszowice, ul. Bielawska 1

Telefon: (74) 817 49 77


Jednostka organizacyjna:

Filia Nr 2 - Biblioteka Publiczna w Uciechowie

Adres: 58-211 Uciechów ul. Piastowska 1

Telefon: (74) 817 71 72


Jednostka organizacyjna:

Filia Nr 3 - Biblioteka Publiczno - Szkolna w Tuszynie

Adres: 58-203 Dzierżoniów Tuszyn 47

Telefon: (74) 832 14 98


Jednostka organizacyjna:

Filia Nr 4 - Biblioteka Publiczna w Piławie Dolnej

Adres: 58-241 Piława Dolna, ul. Główna 50

Telefon: (74) 837 02 17


Jednostka organizacyjna:

Filia Nr 5 - Biblioteka Publiczna w Owieśnie

Adres: Owiesno 88

Telefon: (74) 837 58 06


Jednostka organizacyjna:

Filia Nr 6 - Biblioteka Publiczna w Roztoczniku

Adres: 58-203 Dzierżoniów, Roztocznik 41a

Telefon: (74) 830 17 51

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się