DRUKUJ
2019-03-11

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ
GMINY

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOSĆ GMINY PRZEZNACZONEJ  DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE

 

 

Położenie

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Księga Wieczysta

 

Powierzchnia

działki

 

Przeznaczenie terenu

do użytkowania

 

Ostroszowice

627/2

SW1D/00054087/8

 1,20 ha

 

Boisko

 

 

  1. W/w działka gminna zostanie przeznaczona do przekazania  w użyczenie  na cele sportowe.
  2. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.
  3. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 11.03.2018r do 1.04.2019r, ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl