Lista artykułów

Nazwa artykułu
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW W DNIU
18.07.2018r
12.06.2018 więcej
III PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU NIEMIESZKALNEGO
III PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU
NIEMIESZKALNEGO WRAZ Z GRUNTEM W DNIU 18.07.2018R
06.06.2018 więcej
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW W
DNIU 18.07.2018 r
06.06.2018 więcej
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem w dniu 5.06.2018
r., Piława Dolna - ul. Główna 38
30.04.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości rolnej w stanowiącej własność
gminy Dzierżoniów w dniu 5.06.2018 r., Mościsko - działka nr
245
20.04.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w formie przetargu stanowiącej własność gminy Dzierżoniów,
Dobrocin - działka nr 850
20.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się